Outplacementforløb

Hjælp opsagte medarbejdere godt videre
Vores outplacementforløb giver dine medarbejdere de optimale betingelser for at komme i nyt job efter en opsigelse.

+25

års erfaring med outplacement
+3.300
opsagte medarbejdere har fået nyt job
+60%
er i nyt job fire måneder efter vores forløb

Professionel outplacement

Tag hånd om dine medarbejdere

En afskedigelse kan være overvældende og skabe usikkerhed og frustration – både for den opsagte og de tilbageværende medarbejdere. Med et outplacementforløb udviser din virksomhed ansvarlighed, der skaber tryghed i organisationen.

Vores outplacementforløb sikrer struktur i vejen mod et nyt job. Vi støtter medarbejderen i at afklare kompetencer og muligheder, opgradere CV og LinkedIn samt navigere i jobsøgningsprocessen.

Vis social ansvarlighed

Du styrker tilliden til dig som arbejdsgiver ved at tilbyde et outplacementforløb til dine opsagte medarbejdere.

Mindre risiko for konflikter

Et outplacementforløb sikrer, at medarbejderne føler sig støttet og respekteret efter opsigelsen, hvilket minimerer risikoen for konflikter.

Et godt arbejdsmiljø

Ved at håndtere afskedigelser respektfuldt sikrer du et positivt arbejdsmiljø for dine tilbageværende medarbejdere.
“Vi hjælper dig med at håndtere afskedigelser på en professionel måde. Når du giver opsagte medarbejdere optimale betingelser for at komme godt videre, investerer du i en positiv virksomhedskultur og et godt omdømme som arbejdsplads.”

Michael Reffstrup

Managing Partner, Searcher

Outplacementforløb

Sådan arbejder vi med outplacement

Vi arbejder ikke tilfældigt. Vi er eksperter i outplacement og har investeret årtier på at udvikle en outplacementproces, der giver resultater.

Afklaring

Vi tager en indledende samtale med den opsagte medarbejder, for at vedkommende kan finde ro i den kommende forandring.

3

Kompetencer

Baseret på personlighedstest, erfaring og tidligere resultater definerer vi medarbejderens styrker og eventuelle udviklingsområder.

3

Karrieremål

I samarbejde med medarbejderen laver vi en konkret afklaring af ønsker og præferencer for et kommende, nyt job.

3

Jobsøgning

Vi rådgiver medarbejderen i konkrete jobsøgningsaktiviteter såsom netværksbrug, CV- og ansøgningsskrivning, LinkedIn samt jobsamtaler og test.

N

Sparring til lederen

Konfliktfri afskedigelse kræver god ledelse. Vi har mange års erfaring med at rådgive ledere inden, under og efter en afskedigelse.

Vi klæder ledere godt på til at afskedige en medarbejder. Vores sparring indebærer både konkrete redskaber til selve samtalen samt den praktiske håndtering af opsigelsen.
Fordele ved outplacement

Tag hånd om virksomhedens omdømme

Outplacement er en investering i medarbejdernes velvære og virksomhedens omdømme. At tilbyde opsagte medarbejdere et outplacementforløb viser ansvarlighed og reducerer risikoen for uoverensstemmelser.

  • Viser socialt ansvar over for opsagte og tilbageværende medarbejdere
  • Skaber tillid til virksomheden som arbejdsgiver
  • Positiv effekt på virksomhedens omdømme

Hjælp til outplacement

Skal vi hjælpe dine medarbejdere godt videre?

Har du brug for et professionelt outplacementforløb eller kompetent sparring til dine ledere, kan du kontakte os på telefon +45 7230 0511 eller udfylde kontaktformularen.