Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kandidater, kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Searcher ApS
Vester Allé 7, 4., th.
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 72300510

E-mail: info@searcher.dk

CVR-nummer: 73727715

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte Sine Krabbe på sk@searcher.dk. 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig har vi, jf. GDPR, følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies, som vi bruger til at analysere brugerdata og generere statistik.

Potentielle kunder

Når du har spørgsmål til os eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i dialog med dig, f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Kunder

I vores kommunikation med kunder indsamler vi data for at sikre, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger som navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Kandidater

Som kandidat hos os indsamler vi personoplysninger om dig, når du registrerer dig i vores rekrutteringssystem. Det kan være oplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, jobtitler, tidligere og nuværende arbejdspladser, erhvervserfaring og uddannelse.

Hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Databehandlere

Vi har samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere services, rådgivning, IT-hosting, markedsføring eller systemer til at organisere vores arbejde.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

For at højne sikkerheden af dine personoplysninger, indgår vi aftaler med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS eller databehandlere, som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vil vi hjælpe dig med dette.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiedeklaration